БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Аз, Вълка... (от стих. "Откривател")

(krustnika)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: ОТКРИВАТЕЛ

Разкъсващия ме живот във непокорност аз късам, драскам, хапя, бия, дано да оцелея в ретроспектност, когато сам от себе си се крия. А после му се моля да живее, че мъртъв аз не съм добър за нищо, докато вътре в мен немея скрил в себе си живота в скришното. И моята борба е безконечна обречен все на вечност и умиране. Защо ли само аз не съм човечен увълчен на живота в дирите? И гонен, гоня, за да не бъда гонен препускащ в дните си обречени, да свършат като сетен дъх неволен във животинска безчовечност. Но незавършена остава в неконечното историята ми в живота парадигмен, аз сам умирам отделен от вечност живота недостигнал, ала недостигнат... 16 Ноември, 1999 Cleveland, TN
2001-05-26