БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

~***~

Цветан Николаев Вълчинов (thewolf)

Раздел: Афоризми  Цикъл:

“ ЧОВЕК КОЙТО СЕ ОТРИЧА ОТ МИНАЛОТО СИ СЕ ОТРИЧА И ОТ НАСТОЯЩЕТО СИ “
2004-05-16