БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Щом си до мен съм всичко това

(somebody)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Аз съм магьосница, фея, глупачка. Аз съм момиче, жена и хлапачка. Аз съм и сън, и мечта, и илюзия. Аз съм див ужас, и вятър, и буря. Аз съм стихия, пожар и огнище. Аз съм ухание, цвете, трънище. Аз съм послание, слънце и ритъм. Аз съм дихание, музика, стих съм. Аз съм пристанище, бряг и спасение. Аз съм удавник, весло, вдъхновение. Аз съм гора, и поле, и лагуна. Аз съм и свещ, и безумие, струна. Аз съм една реална жена. Щом си до мен, съм всичко това.
2004-05-16