БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Споменник

Даниела Иванова Иванова-Рибарска (love forever)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Имам аз тетрадка малка,
тайно някъде я скрих,
там със палава писалка
чувствата си преоткрих.

Писах за тъги безбройни,
за отминалите дни,
как във нощи неспокойни
плаках тихо без сълзи.

Мн0го болка там остана
мъка горест и печал
за душата неразбрана,
за живота опустял.

Щом надзърнех вътре тайно
се събуждат страхове
скрити блянове незнайни
в невъзможни светове.

Затова сега не смея
да възкръсвам минал плам.
Спомените вътре в нея
ще живеят само там!

2004-05-07