БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Извиква в мен

Ивайло Дагнев (t-rex)

Раздел: Сюрреалистична поезия  Цикъл: Зев


 

Наситих думите,

за да не ходят

гладни

между хората.

 

Нахраних разговорите,

за да не бунтуват

с дребнотемие

мислите.

 

Утолих жаждата

на мълчанието,

за да не се поти

от неудобство

пред тишината.

 

Сега мога да остана

с усмивката на

Мона Лиза.


2004-05-07