БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На неродените ни деца

(axelgg)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Ако се случи тъй че оглушея
Преди да чуя първия ви плач,
Или пък стане тъй че онемея

Преди да ви попея с глас,

Ако без време ослепея

Все с вас ще бъда аз.

 

Ще чувам музиката на смеха ви.

Ще милвам плачещи очи.

Ще бдя аз кротко над съня ви.

Ще ви целувам истински почти.

 

С дъха си ще ви топля зиме.

С морето ще ви къпя лете.

Напролет ще ви давам ново име.

А есенес ще яздим ветровете.

 

На майка ви ще пея песен всяко утро

Без глас, без думи, устни или ласки.

Ще я намирам с музика отрупана

И ще й рисувам нов ден с ярки краски.

 

А вечер тихо ще присядам

Да ви погледаме - батко и кака

И щом заспите, ще посягам

Да угася очите взрени в мрака.

 

Насън ще й разказвам за птицата

От светлина и мрак родена.

Ще й разказвам как умницата

С пера от радости е пременена.

 

И щом утеха тя в съня намери,

Ще впия гневни пръсти в здрача,

Ще чакам птицата да ме намери

И тихичко ще си поплача.

 

За времето когато бяхме слети

В едно дете, тъй чувствено и мило.

За времето когато, все заети,

Си мислехме че ни е разделило

На ежедневието сивото лепило.

За времето преди да се родите ...


2004-05-07