БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ЖИВЕЕШЕ В ЕДНА МАНСАРДНА

Марин Ангелов Лазаров (niram)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Живееше в една мансардна
поет със име на светец.
Той имаше съдба коварна,
да бъде винаги беглец.

Жена си взе веднъж, отдавна,
да топли смисъла студен.
Душата му ранена, жадна,
а вярата – ранен елен.

След туй любовница намери –
блестяща, с палави черти.
Наслада, самота, проблеми
остави в нейните гърди.

Поетът – скитник се пребори,
остави своя роден край.
Напусна сините простори.
Забрави онзи пърхащ май.

Сега съдбата му се свива.
Душата гладна за мечти.
В живота смисъла угнива,
далеч от старите беди.

Марин Лазаров

2002-07-31