БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Да се вглеждаш

Галя Добрева Николова (Fabiana)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Да се вглеждаш
в своята душа,
смутена и безсмислена,
в мигове отчаяни
с отлитнали мечти,
прегазена надежда
и обич изгубена завинаги.
Да се вглеждаш
в своите очи
и устни посивели,
когато земята затрепти
и люшне огромни
каменни гърди,
когато носиш ветрове
с грохота на морските вълни,
с плач сподавен на дете,
с отронен цвят
и метеоритен прах.
Да се вглеждаш
някъде нататък,
в очакване на лунен блясък,
в очакване на галещи лъчи
и корабът издул платна
да се завърне отново у дома.