БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Отк(о)с

Еленa (kult)

Раздел: Източни форми (рубаи, хайку, танка)  Цикъл:


Изстрел от крaй – до крaй
и ти си цял в ... синьо
мaстило по листa ми.


2004-04-22