БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Щастие

Десислава Кирилова Кръстева (desy_slava)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Човешко наше щастие !

Какво си ти ?

Един копнеж , мираж , въздишка или стих!

Очи които в себе си те носят и затова не виждат где си ти.

Къде си ти  ? Наистина къде си ?

По дирите ти цял живот вървим

Пресрещаме се в книги и пиеси

Настигнем се и пак се разделим !