БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Пиянска еротика

Ради Димитров Ангелов (radi angelov)

Раздел: Еротична поезия  Цикъл:

Целувахме ги до дъно. Шепнехме им съкровените, мечтаните си вдъхновения... Вярвахме им като на девици, Макар, че знаехме, че други ще ги пресушават утре. Любехме ги до забрава. И след забрава пак ги любехме... Нощите ни - безпаметни. Мислите – бездиханни. Душите като пеленачета повити във безмълвие... Пробуждахме се като ангели забравили за всеки грях. Докоснали невинните цветя на зазоряване... И пиехме от радост. И пиехме от мъка. И пиехме заради вкуса на истината. Кръчмите ни посрещаха усмихнати приведени в безлунния си танц. Мислите ни се завръщаха чисти като бял лист. И драскахме отново по тях със сухи клони. И ги разлиствахме...
2004-04-16