БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


В авиацията всичко става

Ангел Чортов (ангар)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


                                                 / На Лозан/

                          В авиацията всичко става. 
                          Може много дълго да лежа,
                          но ще кажа: "- Трябва да отида!
                          Няма повече да издържа!"

                          Ще слепя парчетата, които 
                          и комисията не събра,
                          и без път, през поясите, скрито,
                          в гарадока ще се прибера.

                          Ти невярващо ще ме погледнеш:
                           истина ли е или лъжа?!

                           "- Мила моя! Дойдох да те видя!
                           Милите ръце да подържа!

                           Мъчиха ме там да те забравя. 
                           Мъчиха ме да остана сам.
                           Ала аз от обич не изтраях,
                           и без книжка полетях насам!"

                            "- Може за това да те накажат!" -
                            ти уплашено ще промълвиш.

                            Милата - това ли ще ме плаши?
                            Нали са ме наказвали и жив!

                            Ще останем дълго в тъмнината,
                            и ще бъде странно, че съм мъж,
                            а пък искам само да те гледам,
                            без да те целуна ни веднъж!

                            - Трябва ли детето да събудя?
                            То за тебе толкова тъжи!"

                            - По-добре е да не го тревожим.
                            Милото светило! Нека спи!

                            До креватчето му ще застана,
                            ще целуна спящите очи.
                            По страничките му ще останат
                            две следи от моите сълзи.

                            - Ти нали завинаги оставаш?
                            Няма вече да се връщаш там!
                            След като веднъж си се избавил,
                            няма на смъртта да те предам!

                            - От смъртта си как да се избавя -
                            аз на нея си принадлежа.
                            Знаеш, че природните закони
                            нямам право да не уважа.

                            Тежко е, но трябва да се върна
                            изгревът преди да заблести.
                            За последен път да те прегърна.
                            Сбогом! Че загинах - ми прости!

                                               
2004-04-12