БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Дневниците на Бога: Море

Полина Феньова Филипова - Александрова (hamlet)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: 2004


03. Море

Из "Дневниците на Бога"


Днес нямам думи. Имам само лице,
нарисувано с пръсти в пясъка,
заплетено в магическия лабиринт
от стъпките и сенките на чайките,
обърнато в сляп устрем към морето.

Лице, потрепващо в блаженство
сред слънчевата влага
на границата на вълните.

Днес виждам, чувам,
вкусвам и усещам
единствено морето.

До вечерта вятърът и водата
ще са заровили лицето ми
дълбоко навътре в пясъка:
под тежкото тяло на морето,
на дъното, вибриращо
от титаничните сблъсъци
на хилядите раковини,
изтръгнати от дъното
в надвисналата буря.

И цяла нощ
ще слушам в мир сирените на корабите;
протяжните еуфорични писъци -
единствена следа на буревестниците,
надбягващи се с падащите мълнии,
докосващи с крилете си вълните
...

Последна буря тегне над морето:
последният подарък, причастие от мен.
Когато всичко свърши, ще съм там,
безименно присъствие на дъното.

Не заслужават хората морето,
не са способни да обичат
всичко в него,
тъй както аз.

Не заслужават хората морето.
Ще го приема в своето
безбрежно аз:
     Да бъдем винаги едно.

Ще чакам изгрева,
а после ще разтворя устни
и ще изпия цялото море
на една тежка солена
глътка.polina.filipova@gmail.com
April 2004


2004-04-03