БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


От очите й

Лилия Божидарова Пангелова (лилия пангелова)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

От очите й - капеше кръв. От устните увехнали цветя, гледаше към небето... сенките на тротоара
2004-04-02