БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Малката Лю

(сенкин)

Раздел: Експериментална поезия   Цикъл: "Амалгама на една лудост"

всички обичат малката Лю


“Малка Лю, 
– казват –
прекрасна си
с тези усмихнати твои очи
очарователни
те си жестове,
тъмните къдри
в онези уханни коси
които не можем
да не докосваме
сладостна
Малка Лю”

 

ето:
потичат ни лигите
страстно захапваме
белотата на рамото
пишем
по него
с кървавонежни следи
тъмни поеми
на тъмната плът
и зове
древния инцест
заключен във твоето вечно лице
Малка Лю

бов
нице
малка младост и
много живот

 
ние, старците
изхабените
глупави
вампирясали славно след някои отминал двубой
консервирали с себе си в своя ковчег
суетата си
 
ние имаме нужда от теб, Малка Лю,
ах, как имаме нужда!
 

и макар
да сме мъртви – безсмъртни сме
в свойте гробници
с каменни надписи
на 40 световни езика
и повече...

 
Малка Лю,
Малка Лю,
не отхвърляй
 

не отхвърляй ръцете
ни – ноктести
не отхвърляй сърцата
прашасали
не отхвърляй зловонния дъх на устите ни:
Словото
не отхвърляй!

 
ние, вампирите
толкова много жадуваме
малко малка Лю
бов
малко малки любовници


малко малка
лю...педофилия
паразитна
но

 
- трябва! -

 
да се живее...


2004-04-01