БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

***

Димитър Фролошки (митко)

Раздел: Източни форми (рубаи, хайку, танка)  Цикъл:

Свободни, слабите са подвластни над себе си.
2004-03-31