БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Нощта е тежка

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Пейзажна лирика  Цикъл:

Нощта е тежка и греховна,
изгаряща, студена, зла.
Нощта е лека и чаровна.
царица - черна и сама.

Нощта е тиха, срамежлива,
свенлива, алчна и добра.
Далечна, хладна самодива
и страх от идваща зора.

Нощта е ничия, сломена,
крайпътен камък, вой, звезда,
сънлива, вяла, преродена,
смразяващ вятър е нощта.

02.07.2002	23:49

2002-07-03