БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Пустиня

Атина (атина)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пустиня, вече няма нищо. Горещите лъчи на гористта, осъдиха живота в нея. И вече не проправя, зеления живец в мъртвата земя пропитото с живот стебло. Пустиня, очите ми са слепи от тази белота.Душата ми се рони, без болка, без тъга. Вървя не спирам в тишината, от страх- страха да чуя себе си самата в тази пустота. Вървя запушила уши за своя зов, обръщам гръб, на себе си и продължавам. Не зная да кога.
2004-03-25