БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Думи

Една жена (сафо)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Дар.
Ден.
Дете.
Дълго.
Детето приспивам.
Детелинен сън.
Детски смях.
Доброта.
Тръгвам.
Чака ме денят.


2004-03-25