БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Безплатно

Southern Voice Hour (charlie sleeps)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Na Klasikata... Безплатно е да те обичам, такъв един висок и скучен. Безплатно е да искам да можех да те купя. Красив си, аз не те разбирам, гласът ми взе си отпуска. Искам да господствам мирно над всеки опус от живота ти. Безплатно е да те обичам, такъв един заспал и смешен. Да се смея летаргично, да се гледаме отнесено. Безплатно е да си прецаквам сърцето по подобен начин, да концентрирам любовта си върху сините ти Адидас-ки. Безплатно е да ти отдавам чест за твоята недостижимост. Безплатно е да тръгна в три без пет, да знам че утре няма да те има. Безплатно е да ме ядосва моногамната ти глупост. Каквото може да се счупи, е вече всъщност счупено. Безплатен си като благословия за гладните в пустинята. Безплатен като EU-помощи за меланхолици. Полезен като безплатна вода за самоубиеца.
2004-03-25