БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Пролетно почистване

Йоанна (joanna_vas)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл: Безмълвна обич

Стаята е прашна от любов, а мебелите са наситени с въздишки. Домът отдавна вече не е нов, но чувствата ни ще останат крехки. Лампата ще свети цяла нощ и аз ще хвърлям сянка върху твоята. Не струваме дори и пукнат грош ако изгубим, любовта си във живота. Мислехме си, да започнеме от днес голямо пролетно почистване. Но можем и да го отложиме и ... прашни от любов да се обичаме!
2004-03-24