БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Otkrovenie

Petia Vasileva Kamenova (smailka)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Откровение

Потъпкана лежах в прахта,

Смачкана се влачех в дупката мрачна.

Ветровете си играеха с мен

И аз не намирах убежище свое.

 

Облаците-и те бяха черни,

Надвиснали над моята душа

Помощ извиках тогава,

Но помощ дойде ли?Не разбрах!

 

Черните облаци в небето се раздвижиха

И ярък лъч светлина изгря зад тях.

Какво ли бе това се запитах аз?
Нима това бе помощта?

 

Тогава една ръка видях да се протяга,

Измъкна ме от черната кал,

Изми ме и стопли ме нейно-

Ръката на моя Баща!

 


2004-03-23