БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Лунно затъмнение

Кети Събева Драганова (кети)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл:

 

(Импресия)

Ранно утро е – първите часове на новия ден. Някои още не са си легнали.

Уличните лампи са като балерини с прозрачни пачки от мъгла.

Небето е звездно. Двете мечки, Касиопея, Воловар също не спят. Всички са се вторачили в Луната. Тази вечер на небесната арена на нея й е отредена главната роля. Земята – нейната голяма сестра - само ще й асистира – ще закрие дискретно лицето й.

Затова преди голямото шоу Луната е по-ослепителна от всякога.

Камбанен звън – Архангеловден е. Чува се накъсаният лай на далечни кучета.

И ето – като в приказките на Шехеразада черно було закрива долната част на лицето й и се издига все по-нагоре. От ослепителния й лик остава само една ярка дъгичка – като фарфорна чинийка, а Луната – в нея – като оранжев портокал – картина на Гоген.

Шоуто продължава.

Нощни самолетчета се реят като мигащи светулки – небезразлични около нея.

Миг преди Земята да покрие цялото й лице и за да не бъде пропусната кулминацията, вниманието ни акцентира падаща звезда. Светлата й диря се насочва като показалка към голямата атракция.

Ето го мигът!

Луната – по-кръгла от всякога, от светлосенките увисва мистично на черния небосклон като огромен оранжев портокал – а-ха – и да се търкулне надолу.

Господи, каква необикновена хубост! При това – и загадъчна…

Преображенията следват едно след друго.

Сега тя прилича на кръгло розово лице с ярка калота.

Угасват и последните прозорци.

Луната бавно открива лик в пълния си блясък – като ослепителна красавица. Тя дава всичко от себе си.

Но… изчезват магията, чародейството, непонятната подвластност на тайнството…


2004-03-22