БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


САМ

Борислав Пешев (летописец)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Летописи за любовта


По пътеките безмълвни
САМ замислено вървя
и опитвам да изпълня...
но отново САМ греша.

САМ... дали ще опозная
мойта тъй САМОТНА цел.
САМ какво целя не зная...
аз във себе си съм взел -

някакви САМОТНИ думи,
със които САМ греша,
но САМИЧЪК просто чуствам -
думи на САМА душа!

Търся СЕБЕ СИ в плътта
на жената с МЕН била,
пак съм САМ аз след това,
но виновна е нощта...

Аз съм САМ... и САМ оставам,
САМ ще бъда в своя път...
САМ съм... САМ си го признавам!

Аз съм САМО дух във плът...

 

 


2004-03-21