БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПРОЗОРЕЦ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

Пред прозрачната преграда... Вътре ли съм или вън? Погледът ми се разпада между истина и сън. Като нощна пеперуда блъскам със очи стъклото... Как успях да се изгубя по средата на живота?...
2004-03-19