БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Далеч от всички

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ръце - аз нямам нищо. Очи - аз нямам нищо. И може би съм туй дете, което легнало е босо в тревата нощна. Брои звездите дето скачат в едва-едва раздвижена вода и чака да заспи... Далеч от всички като слънчев лъч в долината - до тебе, Господи!