БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

!!!? (из "Портрети на едно момиче")

borey andreev petrov (borey)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

Дадох ти душата си- ти я ограби!
Дадох ти сърцето си-ти го разби!
Дадох ти тялото си-ти го разкъса!
Какво очакваш от мен сега?


2004-03-04

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)