БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

МЪГЛА И НАФОРА

Ивайло Дагнев (t-rex)

Раздел: Сюрреалистична поезия  Цикъл: Урбанистихно

 

Мъгла и нафора
                                   
                                                       Esse est percipi
 

I.

 

Искам очите ми да докоснеш

като грешник нафора

в този безумна сутрин камбаните на катедралата смълчаха

лъчите полюбопитствали на рамената на ветрилообразните

прозорци

 

Видимото е изменение на реалността по

име

и форма

(Шанкара[i])

nama/rupa

 

 

 

II.

 

отиваше звънът на

причастие по домовете

и радостно тръбеше Kyrie eleison [ii]за кухите хора и мъртвите

 

докато

на амвона бе застанал

първообразът

на

греха - най-светлият ангел

 

 

 

III.

 

Ignotum per ignotius[iii]

 

зовях

бях глух сред глухонеми но пак не чувах

между вечерня и утреня по много друмища израних нозете си в молитва

като камбанен екот

desafinado[iv]

изгубих се

 

между плътта Божия

и черепа на

lingua sacra[v]

 

пречеше ми мъглата

попиваше ме като грохота на амфитеатъра сълзата на комика

глъхнех по комините

стопляйки се от подслушаното

бръмчене на паяжините

 

on dit[vi]

 

he was so randy that he could of fucked a bumble-bee

in a roll of barbed wire[vii]

 

 

 

IV.

 

винаги

ставаше въпрос

макар и да прилягаше като отговор на много нечути молби

и вибрациите ми тръпнеха надалеч от дома

бях

иконостас

на светия шепот на вглъбените (иконоборчески) в ноктите си
миряни 


в

полунощ

обичах да надничам

в спалните на тази гъста мъгла

статуи изскачаха изневиделица и се разминаваха на много езици

entschuldugen sorry excuse moi простите 


помолвах им се за прошка

страдах

че съм само звук и нямам слух за техните стенания

те искаха да ме любят

но като разбираха

ме загърбваха нали не бях на-дарен със зрение

 

 

 

V.

 

но не съм сляп

и ще се върна в камбанарията

в

 някое N –пространство

 

като

тахион или дух[viii]

и

ще попитам

защо

е празен олтарът.

 

когато Агнецът отвори

един от печатите[ix]

 

 

по цялата земя ще има един език и един говор[x]

и един

звън

 

 

 

 [i]  Шанкара – (инд) (788 – 820) Индийски философ, основател на Адвайта веданта. В нейната основа е отказването от материалното  в полза на духовността.

[ii] “Боже, помилуй” – песен в началото на литургията в православния канон.

[iii] “Неизвестно чрез още по-неизвестно” – (лат.) Логическа грешка приопределяне на някой обект

[iv]  Леко не в тон (порт.)

[v]  Свещен език

[vi] “говори се” (фр.)

[vii]  “толкова му се искаше, че беше готов да чука търтей в кълбо от бодлива тел” – (англ.)

[viii]  тахион – имагинерни частици, които се движат със скорост по-голяма от тази на светлината, т.е. вървят назад във времето; дух (ghost) – частици с отрицателна енергия.

[ix]  Откровение на Йоана(6;1) – Библ.

[x]  Алюзия с Битие (11;1)

 


2004-03-04