БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Така наполовина

Southern Voice Hour (charlie sleeps)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Така е добре Така наполовина Така студен Преди да си замина Така за последно Преди влака да изсвири Така загубена в град Перверзен като Всемира Така горчиво кафето Така дълбоко Ти в мен Така люти ми Предсказанието Така бездетна Ще си тръгна Така отворена вратата Така прискърцваш Очакващ Така се усмихвам Като изяждам мухата Така оплетени срички Така, без почивка Така без номера Така на масата Като рицари Преди битка Така затихнали С гърмящи змии Вместо мисли Така се обичаме Така, наполовина Така, преди да си замина Така обгорени И тебе и мене Намразили Така, предоргазмени Така измамени От тоя ден Така е добре…. Така е добре Така, наполовина…… P.S.Толкова красив в количество……