БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

по женски

Еленa (kult)

Раздел: Афоризми  Цикъл:Целунa го,

зa дa се превърне в жaбa,

тa дa си знaе гьолa.
2004-02-23