БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Златен век (Симеон и писмеността)

А-BB (atanas borisov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Български напеви (почти патриот)
    С децницата на светлия монах
     Симеон се възкачи на трона,    
 след богохулството на своя собствен брат
      той вярата укрепваше  наново!

Древни книги се превеждаха на български език
     и нови пишеха се дни и нощи
   училища строяха се навред
  и духовни, светли манастири.

 Врати на знанието отвори той за нас
 и тръгнахме по светлите пътеки,
  а  Бог ни даде своя огнен знак
 за да почувстваме това ,което свети!

 И нека Симеон да бъде в нашите сърца
 Черноризец храбър или ново провидение
 писмеността разцъфна тук под негова ръка
 и плодовете даде тя на своето творение!!!!!!!


2004-02-22