БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Поетът

Daniel Krasimirov Yordanov , Даниел Йорданов (dany_bany)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Поетът излиза на сцената
С безизразно, бледо лице
Отваря тетрадка – кутия със мисли
И тихо започва да чете.

Публиката в зала смълчана
Поглъща думите малки
Носещи скръб и омраза
Любов и лудост далечна.

Разказва поетът за своето детство
Отрасна бил в малко селце
Във схлупена къща живяли
С липите двете отпред.

Разказва за години младежки
За любов, за първа раздяла
За скитане, за революция
За дело, за народна борба.

Поетът играе си с мислите
В умовете на хората влиза
Оставя там своите стихове
И той самият остава.

И винаги когато поискаме
Да видим поетът замислен
Затваряме очи и се усмихваме
И той се усмихва...
                  ...от мислите.

 


2004-02-21