БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


По действителен случай

И.Цекова (angela)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Някога преди много години назад

живяла девойка в царски палат

придворна дама на кралица добра

красива кокетка без милост била

 

трубадур нежен и мил, песен

на нея с любов и жар посветил

гледал я с тъжни и дълбоки очи

и чакал усмивка поне да получи

 

дамата жестока бил- усмивка

получил но с подигравка една

нежно сърце потрепнало, тъжно

се свило, в смъртта се то покосило

 

сега трубадура прероден е поет

дамата обикновена жена е и в пет

всяка сутрин става работи

живеят заедно и няма палати

 

той песни поеми измисля и пее

тя оцелява и в работа скучна линее

трудно живеят и все се разделят

не го осъзнават, но  кармата ги владее…