БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Еснаф

Трендафил Георгиев Колев (fil1960)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Не ще откривам-топлата вода
Тя, преди мен, отдавна е открита...
Зрелища и хляб, и свобода
през вековете все са "трите кита"...

на които обществата се крепят...
Свободата вечно не достига
Нека мъртвите борци да ме простят
но тя остава честичко на книга...

в някой позабравен параграф...
в буква, в член или във алинея
Нека да ме вземат за еснаф...
Свободен искам, не да мра, а да живея...
2004-02-21