БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


С другото име

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В нощта телата
разказват...
За полети
над синьо море,
за бреговете
на жълтите дюни,
за светлините
далечни.
Телата преплетени
не знаят
думите на деня,
а речта на творението.
И белите факли,
когато изгарят
продължават Живота
с другото име
Любов.