БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Откъм Земята

Galina Dimitrova Stanoeva (nola)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Откъм Земята се дочу ридание, примесено с хули и насмешлив фалцет. Тишината се стресна – зовяха “Прости ни!” Превиваха се в спазми, а обвиняваха наред. Откъм земята се вплитаха в прегръдка надежда и укор, молитва и псувня. И огледалото се запоти- небето се размъти. По чистотата девствена поникнаха: и бурен, и цветя. По периферията на Сърцето появиха се пролуки, изгряваха по-ярки, преливаха в дъга. И избухна от обич и нежност Сърцето- обля се във сълзи- да измие скръбта. Погледнаха Очите- И ето - Светлината слезе. Обгърнаха я светлосенките, Заизмисляха си истини… Откъм Земята сърцата потърсиха смисъла… Сърцето погледна децата и ги прие, и с бурените.
2004-02-06