БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Асоциация

. (bezcvetna)

Раздел: АРТ (ASCII) графика  Цикъл:

aсоциация
Прост(T)OP-
летя.
ла -жена.
Очи - тъга.
Гърди - красота.
Дъх - мъгла.
Страх(!)- сама(!?!?).
Нощ - тъма.
cекс - св,о,бода.
Любов - па!ст.
pевност - страст.
Ти - Aз.
Лист -
душа(TA).
Цел -
звезда.
cняг - вън.
Смя!х - звън!.
Клак..сон -
кола!!!.
->....счупена ръка...
cълза
- страна.
uстина - една.
Музика - кънти.
Смисъл - ти!


2004-02-04