БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


мозъчни вибрации

А-BB (atanas borisov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:                          Персонифициран лъч тишина
                         над чаша с преживяно море,
                           глаголен миг обвит в самота
                          от забавен екстремен момент.

                           Стих процеждащ се в небитие
                           и атомни вибрации на огорчената надежда,
                           заспало ехо сред инертно поле
                            умислен дим сред астрала отвежда.
                                  А мислите трептят във резонанс...
                                         .......декаданс.....
                                                  прозаичен транс....!!!
2004-02-04