БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Когато се сбогуваш

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Когато се сбогуваш
с голямата любов
мъглата сграбчва
чистото небе
в безпаметство.
Не ще помогнеш ти
море
на лодката откъсната
от кея.
Сега в теб бучи -
мъртвото вълнение.
И корените вдигащи
земята
вече са изсъхнали.
Залязва ден.
Все по-ниско е нощта
и като бяла плоча
пада...

Когато се сбогуваш.


2004-02-03

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)