БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Когато IV

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Когато се разгърнат небесата
и капки въздух тропат по прозорците.
Когато нейде долу - под земята
от топлина се раждат облаци.
Когато топлината във сърцата ни
със съсък тихо си отива.
Когато от живот челата ни
заприличат на орана нива.

Тогава ще си спомним за крилатите
озъбени, стаени демони.
Тогава трябва и рогатите
да дойдат, на ръце да вземат ни.
Тогава трябва и къдриците
да се стопят и побелеят.
Тогава искрени са жриците.
Тогава самодивите ще пеят.

17.01.2004 01:45


2004-01-17