БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Oт върха надолу

Тодор Генчев Стайков (leaf&quill)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 Камъче в ръка взех
 “Здравей мъниче ти ръбато
 защо самотно захвърлено си ти
 от къде си, от върха?”

 “Не личи ми вече, нали?
 Така е, от там изпаднах
 дълго не летях
 но ме заболя.....болииии.”

 После отново потъмня
 изтъркули се от дланите мои
 и там застина тихичко
 обезличено на прашната земя

2002-03-24