БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Мъж и Жена

Galina Dimitrova Stanoeva (nola)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Тъмнина, скрила в пазвите си непробуден свят. Потъва в нея залезът и огнения ден, пробужда нежност, пламва и трепти рисува чертите й с нежни бои. Бялото потъва в тъмнина и тъмнината прелива в светлина, устрем, жар и свобода се изтръгват от смъртта. Болка изтлява до зора, нежност прегръща утринта, пясък в дланите изтича и вълни заливат туй, което днес привлича. Жажда изпиват, но огън не престава, Дъгата прелитат, а далечината остава. Един във друг се преоткриват, две реки докосват се и тичат… Търсят бряг, но срещат океан. Покрива ги живота с тайнствения си саван.
2003-12-28