БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПРОСТИ МИ...

Светослав Райков Пейчев (simon martin)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл: Гражданска лирика                            В памет на майка ми

       Прости ми...

 
Не успях навреме аз да се завърна
от онзи край далечен на света,
не можах очите мамини да зърна
с надежда чакали ме до смъртта.

Закъснял, с любимите рози на мама
аз пред гроба пресен коленичам.
„Ето, тук съм мамо... Ето, пак сме двама...
Дойдох си... И много те обичам...

Прости ми мамо, че по света се скитах
и дълго търсих щастието сам,
че по телефона само рядко питах:
- Как си мамо? Добре ли ти е там...?

Прости ми мамо, дето чак сега прозрях
единствената истина само,
че щастието не било където бях,
а в това - ти да бе жива мамо...“

                                       Светослав Пейчев
                                         / Simon Martin /
 
                 E-mail: simon_martin@abv.bg    

2003-12-27