БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Ужасно е

Ани Владимирова (Bembi)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ужасно е,
когато останеш без приятели.
Да няма на кого да се обадиш.
Да няма с кого да излезеш.

Ужасно е,
когато останеш да скучаеш вкъщи
и дори компютърът ти е досаден.
А по телевизията все едно и също.

Ужасно е,
когато искаш да си с един определен човек,
да си прекарвате страхотно
и по този начин да се чувстваш щастлив.

Ужасно е,
когато те пренебрегват
и на всички си досаден и скучен.
Ужасно е да си сам и да си влюбен!

2002-03-13