БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

За утрото на Гняв

Александър Любомиров Иванчев (breach)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

От ден едно на Царство

Светлина

От ден на писъка на Падналият

Легион

Презряността на гърча в низината на

Тази долна сган

Предведена, предадена от своят Паднал

Господар

С ръка опъстрена от кръв на бунт и омерзение

Но все още в блясъка очи горящи

И поглед мътен, но във власт си

 

И евината гръд начално

Греховността не би да знае

Ако ли на Падналият

Бокала тя не бе познала

О! Блуднице, каква, каква

Ще бъде на разсъмване скръбта

В стихиен, сетен ден на гняв?

О! Кой ще във терор и мъки

Ръка ти подаде в спомен без почивка

За твойта някогашна хубост

И страсти долни, кой за теб

Товарът Адов би могъл да понесе?

 

И ти, о, гордий що дни ти бяха отредени

Да слава и похвала подобно Авдий

Сили с мрака да наложиш

Отново с рамене под брони на стихия

Под знака на Отец ти и с дадено ти

Обещание

О, ти, безумено, ти всяка чаша би познал

Но онзи що създал и тяло и живот

Поднася ти онази, де от нея ако ли би знал

До устни свой не би докоснал

O, пий в незнание, безумствай

От Гняв опит, със онзи де носи

Име явно, a името е Враг

 

От тебе горделивецо, се отговор изисква

О, ти ли онзи бе, що в тъмнината огънят

Създал си, и ти ли отрицателю живота

Собствен, ако ли да можеш, дал си?

За вас, от знаещи и в знание окичени

Безумци, де безумство, пак безумно сричат

Познание единствено за даденото вам

Май имате, и всичко що открили сте

Открито винаги за зрящия било е

Създал ли някога от вас е нещо свое?

Солители на думи и дела сте силни

И нека бъде тъй как дадено е

Със Силният ще сили вий премерите

О, кряскащи и спорещи вертепни плъхове

О колко тих ще бъде този час,

Когато звук стъписващ ще издигне

Своят чист вокален глас, когато иде

И ден ваш, о, ден на скръб и ден на гняв


2003-12-13