БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Автопортрет (из "Портрети на едно момиче")

borey andreev petrov (borey)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

Нещо стана,а какво не зная,
тъмен облак покрай мен снове,
аз се чувствам като в празна стая,
незатоплена от векове.
Вън проплаква блъскан от трамвая,
моят вечен,моят зимен дъжд,
нещо стана,а какво не зная
паднах,строполих се изведнъж...
Уж бях огън,бях звезда към рая,
уж не оскверних ни бог ни храм,
нещо стана а какво не зная,
и гори,гори челото ми от срам.
Не, не идвай в паметта ми,
съжали ме,не ме облъчвай с гибелни очи,
дори на сън да шепна твойто име,
не откликвай,и не ме мъчи!
2003-12-03