БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Прах

Прашен Конник (equus caballus)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Прахът не мрази и не ненавижда, Прахът не шепне шумно и не шава. Прахът на старци - На катапулти и балисти Е този и от пепелта на разменени и отмити градове. Прахът ни на любов - Прахът ни на омраза Прахът от изкривени ножове и майсторски игли. Прахът на празни мисли - И на храмове от камък. Такъв от замъци небесни и такъв от изгорена слама. Прахът от нечии устни - В едно с прахът от нечии нозе. И прах от камъни, които цели никой не е виждал. Прахът от стъпкана трева - Такъв от разтопените планети До краят, дето ще се срещне с всеки прах. Прахът запява с всеки вятър, Прахът танцува с всяко тяло, Прахът ще бъде тук, където нямаше го вчера. Прахът е, знам, и там където нищо друго няма... От прах съм. И не съжелявам.