БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Хиподрумът на Костантинопол

венцислав стайков стайков (вениамин)

Раздел: Пейзажна лирика  Цикъл:На този хиподрум нозете

пускат корени дълбоки

и стигат до ядрото на нетленното.

Пулсира камъкът,

туптят копитата на вечността.

Божествени са птиците

и обелискът ни прегръща

във своите космически обятия.Тук, погледите кацат

по каменните колоси

и гнездят в слънчевите ореоли.

А някъде над тях, невидими

три змии се увиват

във ласката на златна сянка.


2003-11-24