БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Реквием за една мечта

Петър Симеонов Дедински (stormbringer)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Разрушени кули, призрачни под бледата луна Срутен мост потънал във катранена на цвят вода На две пречупен меч лежи на овъглената гола земя Сред градина безводна с увехнали черни цветя Под взора студен на милионите звездни очи В локва от кал, от горчиви кристални сълзи Тяло на войн, неподвижно, безмълвно лежи И красива златна кама от сърцето стърчи Отхвърлен, презрян, човешки предател И дявол, и демон, за тях той бе откачен На мечтата своя бе той единствен приятел За тази мечта пиша тоз реквием.
2003-11-18