БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Избор

Мариана Стефанова (лъчът)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Накъсана от болката
Разпиляна в хаотични мисли
Запълнена от празнота
Безмълвно ненамираща смисъл
Изчерпана от нищото
Очакваща нещо
Загледана наникъде
Непроумяна от никого
Неразбираща Всичкото
Неприела реалността
Увиснала застинало
Уморена,  но непредаваща се...
Отхвърлям теб тъга!
И избирам радостта!!!


2003-11-10